12 Call Street / P.O. Box 25, Makwassie,
Tel: +27 18 597 4796 / Fax: +27 86 622 5363
info@crossroad-ministries.co.za
North West, South Africa, 2650
Go to content
Crossroad Congregation / Kruispad Gemeente Klerksdorp

Services are held every 2nd Sunday 09h00 at Mayfair VillageDienste word elke 2de Sondag om 09h00 gehou te Mayfair Village

Live Worship at every service!
Get Directions to Mayfair Village:


Wil jy graag 'n lidmaat word?...
...Sodat jy kan sê, "hierdie is MY kerk!"

Indien jy aansoek doen om lidmaatskap, geniet jy met onmiddelike effek KFK se geestelike versorging en dienste.

Dienste wat Kruispad Familie Kerk aktiewe lidmate bied:

●   Huweliksbevestiging van lidmaat
●   Begrafnisse van gesinslede & lidmate
●   Toewyding van kinders van lidmate
●   Barading vir lidmate
●   Woordbediening
●   Nagmaal sakramente
●   Bekeringsdoop volgens Mat. 28:19
Reëls vir huidige lidmate:

●   As 'n aktiewe lidmaat van Kruispad Familie Kerk, onderwerp jy jou aan die 3 B's-beleid: Betrokkenheid, Bywoning & Bydraes.
●   Lidmate wat slegs 1 uit elke 3 dienste bywoon sonder amptelike verskoning, word onder die ICU-kategorie geplaas.
●   Lidmate wat dan die daaropeenvolgende diens ook mis, se lidmaatskap sal outomaties opgeskort word, en sal terugkeer na besoeker-status.
●   Jy kan slegs lidmaat wees van 1 kerk.
© 2017 Crossroad Gospel Message NPC
Back to content