HOMEPAGE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
12 Call Street / P.O. Box 25, Makwassie,
Tel: +27 18 597 4796 / Fax: +27 86 622 5363
info@crossroad-ministries.co.za
North West, South Africa, 2650
Crossroad Gospel Message
Go to content
Anointed by Christ Pastors Network
KOSTES:
EERSTEJAARS:
R1200.00 afbetaalbaar oor 10 maande d.m.v debiet order
Dit sluit in:
* Kampgelde vir 1 verpligte kamp per jaar
* Eksaminator Fooie
* Registrasie & Adminfooie
Vereistes:
* Internet Toegang
* Rekenaar Fasiliteite
* E-Pos Adres
* Whatsapp

TWEEDEJAARS:
R1950.00 Aftbetaalbaar oor 10 maande d.m.v debiet order
Sluit in:
* Kampgelde vir 1 verpligte kamp per jaar (Ordenings Seremonie)
* Eksaminator Fooie
* Huur van Toga vir Ordening, Stole & Cap
* Registrasie & Adminfooie
Vereistes:
* Internet Toegang
* Rekenaar Fasiliteite
* E-Pos Adres
* Whatsapp
SLEGS 24 MAANDE VAN JOU LEWE WAT JOU KAN BEKRAGTIG EN BEMAGTIG VIR JOU DOEL & ROEPING!

Die kursus is UNIEK en ons gee PRAKTIESE sowel as TEORETIESE Werkstukke vir ons pastore in opleiding om sodoende ook jou spesiale roeping te bepaal wat deur God se Gees in jou gees geplaas is. Jy opereer in die totale vyf-voudige bediening naamlik Pastor, Apostel, Evangelis, Leraar en Profeet tydens jou opleiding waarna jy dan presies sal weet wat jou rol is in die vyf-voudige bediening.


ORDENINGS SEREMONIE: Ons doen dit eg Bybels deur jou te SALF met 'n kruik olie wat dan ook jou geestelike & profetiese bewys van ordening word tesame met jou Pastorale Sertifikaat van Ordening.
BEDIENINGSKAARTE word uitgereik aan ons Pastore in opleiding en sodra hul ons ABC (Anointed by Christ) 24 Maande kursus suksesvol voltooi het, ontvang hul permanente pastoorskaarte tydens hul ordenings seremonie.
HOMEPAGE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat. Phasellus a sagittis massa. Suspendisse potenti.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Created with WebSite X5
Luke 14:23-24 The Message
“The master said, ‘Then go to the country roads. Whoever you find, drag them in. I want my house full! Let me tell you, not one of those originally invited is going to get so much as a bite at my dinner party.’”

Non Profitable Company
Registration Nr 2013/002341/08
© 2017 Crossroad Gospel Message NPC

Lukas 14:23 Die Boodskap
“‘Nou ja, dan moet jy nog mense gaan soek,’ sê die huisheer. ‘Gaan keer almal voor wat met die hoofpad hier naby verbyry. Ja, en gaan ook daar na die winkelsentrum toe. Keer almal voor wat jy raakloop en smeek hulle om na my fees toe te kom. Moenie nee vir ’n antwoord vat nie. Hou aan totdat hulle ja sê. Sleep hulle saam met jou hierheen terug as dit moet. My huis moet vol word. Maar daardie ander spul wat genooi is, sal nie hulle monde aan my kos sit nie.’”
Pastors Francois & René van den Bergh
Back to content