12 Call Street / P.O. Box 25, Makwassie,
Tel: +27 18 597 4796 / Fax: +27 86 622 5363
info@crossroad-ministries.co.za
North West, South Africa, 2650
Go to content
Kruispad Gemeente Lidmaatskap Aansoekvorm
Besonderhede van Hooflid / Hooflede
Man
Vrou

Getroud
Enkellopend
Geskei
Wewenaar

Getroud
Enkellopend
Geskei
Weduwee

Besonderhede van Afhanklikes (16> Moet Eie Vorm Voltooi)
Kind 1
Kind 2
Kind 3


© 2017 Crossroad Gospel Message NPC
Back to content